Download
download fika
download fika
reason-to-love-fika
Tạo Kết nối Chân thật
Kết nối với
Người dùng có
Profile Hoàn chỉnh
Fika's complete profile
Fika's complete profile
Fika's complete profile
Fika's complete profile
Fika's complete profile
Fika's complete profile
Fika's complete profile
Fika's complete profile
Fika's features
Các tính năng
Đặc biệt
#1 Xác minh Bắt buộc
Fika chỉ có người Thật và
Đã được Xác minh

Mọi người trên Fika đều phải xác minh bản thân trước khi kết nối với người khác. Đây là cách Fika đảm bảo an toàn cho bạn.

Only Real and Verified Users
#2 AI Find
Công nghệ AI
Cải tiến

Sử dụng tính năng hàng đầu của Fika, AI Find, và cho Fika biết hình mẫu lý tưởng của bạn, để hệ thống tìm kiếm những profile phù hợp nhất.

Only Real and Verified Users
#3 Test Tính cách của Fika
Hiểu Bản thân
Rõ hơn

Hiểu hơn bản thân bằng cách hoàn thành bài Test 16 Tính cách của Fika, kết hợp với mức độ tương thích trong cung hoàng đạo.

Only Real and Verified Users